Esport to najbardziej dynamicznie rozwijająca się branża. Popularność zdobywa w różnych grupach wiekowych, jednak to młodzież i dzieci tworzą świat esportu. To obecni i przyszli gracze oraz zawodnicy. Idea „od zera do bohatera” oraz dostępność gier wpływają na popularność esportu. Pełnosprawni i niepełnosprawni – esport wyrównuje szanse.

Coraz więcej marek – również nieendemicznych – skupia się na esporcie. To wspaniale, bo dzięki temu może się on tak dynamicznie rozwijać. Ale jest też druga strona medalu. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Odpowiedzialność za młode pokolenie esportowców. Muszą wiedzieć jak mogą stać się prawdziwymi zawodnikami. Nie wystarczy tylko grać – trzeba się odpowiednio odżywiać i dbać o sprawność ciała!

O odpowiedzialności za przyszłych esportowców będziemy przypominać zwłaszcza markom, które w swoich raportach podkreślają swoją odpowiedzialną społecznie misję. Pamiętajmy, że zysk to nie wszystko i jeśli okaże się, że zapomnieliście o człowieku starając się sprzedać jak najwięcej – odbije się to zarówno na branży jak i zaangażowanych markach. Internet nie zapomina…