Duńskie Ministerstwo Kultury ogłosiło swoje plany dotyczące nowej strategii rozwoju branży esportowej.

„Musimy zapewnić dobre ramy dla tego sportu. Esports przeżywa szybki rozwój sportowy i gospodarczy, w którym duńscy sportowcy są na światowej elicie. Duże grupy, zwłaszcza chłopcy, zmieniły swoje nawyki spędzania wolnego czasu i wzory towarzyskie.” – Duński Minister Kultury – Mette Bock 

Duńska strategia ma m.in promować nie tylko samych sportowców, ale zaangażowane w esport firmy oraz społeczności.
Ministerstwo Kultury zorganizuje specjalny panel esportowy, aby zbadać sposoby promowania esportu jako siły dla dobra społeczności i siły napędowej rozwoju przedsiębiorstw oraz pomóc w opracowaniu spójnej strategii ogólno krajowej.

Astralis
Foto: eSPORTINFO.PL

Najważniejsze aspekty dyskusji panelu, który planuje się na lato 2019 będą następujące:

  • Wspieranie zrównoważonej struktury rozwoju dla duńskich esportowców
  • Zachęcanie i wzmacnianie talentów narodowych
  • Tworzenie spójnego podejścia do uczciwości, w tym toksyczności, oszustw i hazardu ( mikropłatności )
  • Esportowe społeczności i stowarzyszenia
  • Równość i różnorodność w esporcie
  • Możliwości handlowe w esporcie w tym przedsiębiorczość i możliwości zatrudnienia
  • Zapewnienie zmian w przepisach i zasadach itp. w celu wspierania rozwoju esportu

https://youtu.be/VC0wx2wxsxQ

Duńskie władze są poważnie zaangażowane w esport co widać chociażby w powyższej wypowiedzi duńskiego premiera. Lars Løkke Rasmussen doskonale rozumie potencjał branży a przede wszystkim potwierdza fakt, że esportowiec jest prawdziwym sportowcem.

Spillemyndigheden, Duński Urząd ds. Hazardu zidentyfikował także wiele witryn hazardowych działających nielegalnie na terenie kraju i rozpoczął współpracę z właściwymi organami w celu zaprzestania ich działalności w Danii.